Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PROJEKTOWANIA SZABLONÓW ALLEGRO

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE :

 1. Wykonawca MJM GROUP ul. Królowej Jadwigi 3a/23 32-800 Brzesko NIP: 868-195-40-63 właściciel marki BlackDream™ (zwany dalej BlackDream™) oświadcza, że jest wyłącznym autorem projektu graficznego szablonu, oraz posiada pliki źródłowe każdego przygotowanego projektu.
 2. BlackDream gwarantuje działanie szablonu we wszystkich przeglądarkach jedynie w najnowszych wersjach. Przed edycją szablonu zalecamy sprawdzenie wersji oraz ewentualną aktualizację swojej przeglądarki.
 3. Szablon allegro po zrealizowaniu projektu należy do zamawiającego i nabywa on z tego tytułu wszelkie prawa własności i prawa autorskie. BlackDream zrzeka się odpowiedzialności za treści i elementy umieszczone w opisach aukcji i wykorzystane zdjęcia.
 4. BlackDream™ nie odpowiada za błędne / niepoprawne działanie szablonu w przypadku złej konfiguracji systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz programów wykorzystywanych do edycji szablonu.
 5. BlackDream™ oświadcza iż użyte w projektach loga marek, logotypy firm należą do ich prawowitych właścicieli i umieszczane są w celach informacyjnych
 6. BlackDream udziela roczną gwarancję poprawności działania szablonu w najnowszych przeglądarkach. Gwarancja nie dotyczy modernizacji oraz zmian w przyszłości serwisu aukcyjnego w zakresie modernizacji edytora aukcyjnego (wizualnego i tekstowego) oraz

2. REALIZACJA PROJEKTU :

 1. Zamawiający po złożeniu zamówienia otrzymuje drogą mailową brief, którego wypełnienie i przesłanie na adres pracownia@blackdream.pl ustanawia datę rozpoczęcia prac nad projektem.
 2. BlackDream™ dostarczy projekt wstępny do akceptacji przez zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 21 dni od daty otrzymania briefu od zamawiającego.
 3. W momencie kiedy zamawiający zatwierdzi projekt wstępny, jest on przygotowywany do formatu HTML w terminie do 7 dni od zatwiedzenia
 4. BlackDream gwarantuje, iż projekt graficzny otrzymany w formacie PNG jako plik poglądowy będzie jednoznaczny z szablonem otrzymanym w formacie HTML. Zatwierdzając projekt graficzny, klient nie może rościć uwag dotyczących wyglądu szablonu po jego kodowaniu html/css i otrzymaniu. Wszelkie zmiany po otrzymaniu szablonu wymagające znaczną ingerencję w wygląd projektu są dodatkowo płatne.

3. ODSTĄPIENIE OD UMOWY :

 1. Kupujący ma prawo do dobrowolnej rezygnacji z zamówienia w przypadku kiedy BlackDream™ nie dotrzyma warunków uzgodnionych z zamawiającym dotyczącym terminu czy sposobu realizacji  projektu. W tym wypadku w ciągu 7 dni roboczych zwracana jest kwota, którą BlackDream™ otrzymał na rzecz wykonania projektu.
 2. BlackDream™ zastrzega sobie prawo do odstąpienia oraz niepodjęcia realizacji projektu jeżeli jest on niezgodny z obowiązującym prawem lub godzi w dobro innych podmiotów, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę, zapłata na rzecz projektu zwracana jest w ciągu 7 dni na konto
 3. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od złożenia zamówienia bez podania przyczyny, w takim przypadku zwracana jest pełna należność na poczet wykonania projektu w ciągu 7 dni.

4. FORMY PŁATNOŚCI :

 1. Zamawiający ma obwiązek zapłaty za projekt do 7 dni od momentu złożenia zamówienia, w innym przypadku zamówienie jest automatycznie anulowane o czym zamawiający jest informowany drogą mailową.
 2. BlackDream™ udostępnia zamawiającemu system płatności on-line dzięki współpracy z PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, zamawiający może dokonywać bezpiecznych płatności za pomocą kart VISA oraz MASTER CARD jak i również systemów płatności on line wybranych Banków dostępnych w ofercie PayU SA.

5. REKLAMACJE :

 1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji na wykonaną usługę pod adresem mailowym pracownia@blackdream.pl lub drogą listowną na adres siedziby firmy tj. MJM GROUP ul. Królowej Jadwigi 3a/23 32-800 Brzesko.
 2. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni a czas rozpatrzenia zależny jest od rodzaju reklamacji.

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI :

 1. Mając na uwadze ustawę o ochronie danych osobowych zobligowani jesteśmy do zachowania bezpieczeństwa i tajności pozyskanych personali osobowych. Każdy nasz pracownik został zapoznany w dziedzinie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 2. Zarządcą dany osobowych jest: MJM GROUP ul. Królowej Jadwigi 3a/23 32-800 Brzesko NIP: 868-195-40-63
 3. Do złożenia zamówienia na projekt wymagane są poniższe dane osobowe:
 • imię i nazwisko
 • adres, zamawiającego
 • numer telefonu, potrzebny do szybkiego kontaktu z klientem
 • adres e-mail, potrzebny do kontaktu oraz potwierdzenia zakupu
 • adres IP, aby uzyskać informacje zawarte w logach systemowych itp.
 • cookies, aby dopasować serwis do potrzeb klienta.

Adresy IP oraz informacje zawarte w logach systemowych używane są przez nas w celach technicznych i statystycznych.

Użytkownik może zgodzić się aby powyższe dane zostały w naszej historii w celu wykorzystania ich przy następnych odwiedzinach oraz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

Uzyskanie Państwa zgody pozwoli nam wykorzystać Państwa adres email, który to używany będzie wyłącznie w celach marketingowych sklepu MJM GROUP ul. Królowej Jadwigi 3a/23 32-800 Brzesko NIP: 868-195-40-63 w tym przypadku zgoda również może być wycofana w dowolnym momencie.

  4.Jeśli dokonają Państwo zakupu w naszym sklepie powyższe informacje są niezbędne do zidentyfikowania zamawiającego oraz dobrowolnej rejestracji w bazie klientów naszego sklepu.

 
  5. Każdy klient ma możliwość korzystać z naszych usług w dowolnym zakresie oraz przekazywać informacje o sobie, które w dowolnym momencie może usunąć.

 1. Dane klienta udostępniamy tylko i wyłącznie operatorom systemów płatniczych oraz firmom kurierskim, które to realizują płatności za zakupione w naszym sklepie przez klienta towary oraz dostarczają je do Odbiorcy.
 1. Wszystkie współpracujące z nami firmy zobowiązały się do ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami prawa oraz do przeszkolenia w tym zakresie swoich pracowników.

Informacje przez Państwa podane mogą być przekazane odpowiednim organom władzy publicznej, jeśli nakazują tego obowiązujące przepisy prawa.

 1. 7. Zgodnie z decyzją ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Użytkownik Serwisu ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym czasie. W tym celu należy skorzystać z zakładki moje konto lub przesłać e–mail na adres pracownia@blackdream.pl lub listem poleconym na adres: MJM GROUP ul. Królowej Jadwigi 3a/23 32-800 Brzesko NIP: 868-195-40-63
UdostępnijTw.Fb.Pin.
...
Powrót

Twoje zamówienia

0

Brak produktów w koszyku.

Łacznie
0.00
Zamówienie
Empty

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!